Privacy Verklaring

Privacy is een groot goed; minstens zo belangrijk is transparantie. Daarom volgt hier de:

Privacy Verklaring der Studievereniging PREunion

Image result for avg privacywet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ontwikkeld om wetten betreffende gegevensbescherming overeen te stemmen in de hele Europese Unie en de privacy van gegevens van elke bewoner in de Europese Unie te beschermen.

In deze privacyverklaring zal Studievereniging PREunion verduidelijken hoe het de AVG toepast.

Persoonlijke gegevens

Studievereniging PREunion verwerkt de volgende gegevens:

  • Uw voornaam en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw privé-adres
  • Uw contactgegevens: Telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw opleidingsinstituut
  • Uw huidige of voormalige opleiding
  • Gegevens betreffende de betaling van uw lidmaatschap

Doelstellingen van gegevensverwerking

Studievereniging PREunion verwerkt deze persoonsgegevens ter uitvoering van het lidmaatschap. Als een betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, zal er geen lidmaatschap afgesloten kunnen worden bij Studievereniging PREunion.

Studievereniging PREunion verwerkt deze gegevens bovendien ook zodat het belangrijke informatie kan delen met haar leden en deze leden op de hoogte kan houden van de actualiteiten van de vereniging.

Bewaren van persoonsgegevens

Studievereniging PREunion zal deze gegevens bewaren zolang deze nodig zijn om de doelstellingen van de vereniging te bereiken.

Gegevensverstrekking aan derden

Studievereniging PREunion zal uw persoonsgegevens alleen verstrekken aan derden indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan overigens te alle tijden teruggetrokken worden door de betrokkene. Daarnaast is het mogelijk dat Studievereniging PREunion uw gegevens deelt indien er sprake is van een wettelijke verplichting. Dit gebeurt echter alleen als vastgesteld is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk aanwezig is.

Beeldmateriaal

Het is mogelijk dat er gedurende activiteiten beeldmateriaal gemaakt wordt. Door het akkoord gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming dat dit beeldmateriaal gedeeld kan worden op de website van Studievereniging PREunion of haar sociale media. Wanneer u liever niet op de foto gezet wilt worden, kunt u dit aangeven aan de bestuurders van Studievereniging PREunion.

Beveiliging van de gegevens

Persoonsgegevens van leden die door Studievereniging PREunion verwerkt zijn, zijn slechts toegankelijk voor de bestuursleden van Studievereniging PREunion. Studievereniging PREunion spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Inzage, correctie, verwijdering en contact

Een lid van Studievereniging PREunion kan te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in de persoonsgegevens die door Studievereniging PREunion zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen en/of laten verwijderen. Bovendien kan een lid te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Studievereniging PREunion.

Klachten

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor verdere vragen omtrent het Privacybeleid van Studievereniging PREunion, kan contact opgenomen worden met Studievereniging PREunion.

Adres: Sterrewachtlaan 11, 2311 GW Leiden
E-mailadres: Bestuur@preunion.nl
Kvk-nummer: 27325850