Commissies

Binnen PREunion bestaan meerdere commissies. Elke commissie heeft de nobele taak om de gang van zaken binnen PREunion goed te laten verlopen en wat werk uit de handen van het bestuur te nemen.

KasCo
Deze commissie controleert de begroting en de boekhouding van de quaestor om te kijken of er goed met het geld omgesprongen wordt.

RvA (Raad van Advies)
De Raad ondersteunt het bestuur gedurende het jaar en probeert met hun wijsheid goede adviezen te geven over vraagstukken van het bestuur. De Raad wordt tijdens de Halfjaarlijkse ALV gedechargeerd en gechargeerd. Het huidige bestuur heeft de mogelijkheid zelf oud-bestuursleden een plekje in de Raad aan te bieden.

Geschillencommissie
Hierin zitten de mensen die graag een conflict oplossen. Mocht je problemen hebben of echt zelfs ruzie met een pre’er, dan kan je bij deze mensen terecht!

LuCo (LustrumCommissie)
De LuCo zal dit jaar in samenwerking met het bestuur enkele lustrumactiviteiten organiseren. Zij zullen zich onder andere bezighouden met het maken van een almanak en het organiseren van een Polderkamp voor reünisten.

ManCo
Sinds 15 november 2013 bestaat er een echte ManCo. Deze commissie organiseert activiteiten speciaal voor de mannelijke leden, omdat deze vaak wat minder vertegenwoordigd zijn bij de reguliere activiteiten.

BACo (Buitenlandse ActiviteitenCommissie)
Deze commissie organiseert de prachtige formele reis naar het buitenland. We zijn al vijf keer in België (Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) en twee keer in Duitsland (Keulen en Düsseldorf) geweest door het werk van deze commissie.

PolderCo
Het polderkamp wordt door deze commissie georganiseerd. Elk jaar gaan we een weekend naar the middle of nowhere, waar deze commissie zorg draagt voor een supermooi programma.

KookCo
In deze commissie zitten de allerbeste chefs van PREunion. Zij verzorgen de avondmaaltijden tijdens polderkamp, die in het thema bedacht worden en (meestal) zeer smakelijk zijn.

SoCo (SollicitatieCommissie)
In de SoCo zitten de wijste en meest bevlogen leden, bestuursleden en oud-bestuursleden van PREunion. Zij hebben namelijk de zeer eervolle taak om een kandidaatsbestuur samen te stellen!

Op de ALV in september worden de KasCo en de Geschillencommissie gedechargeerd en gechargeerd. Om in één van deze commissies te kunnen komen, moet je dus bij de ALV aanwezig zijn of moet je iemand gemachtigd hebben om je op te geven. Voor deze commissies is geen echte sollicitatie. Verder wordt er rond die tijd ook de BACo opgezet door de assessoren formeel en extern. Tijdens het jaar krijg je een mail wanneer je kan solliciteren voor de PolderCo en KookCo.

De commissies van het jaar 2017-2018 zien er als volgt uit:

KasCo
-Karen van der Werff (voorzitter)
-Bart van de Krol
-Kelly van Strien
-Daan van der Werff

RvA:
-Luuk van Duuren (voorzitter)
-Nerea Slebos Pérez
-Merlijne Smit
-Daan van der Werff
-Marije de Vroedt
-Loles Hoogerland

Geschillencommissie:
-Suzanne Knigge (voorzitter)
-Elsje Burgers
-Luuk van Duuren
-Dewi Kopp
-Caspar Meijs
-Nerea Slebos Pérez
-Merlijne Smit
-Kelly van Strien
-Elise Vrijburg
-Marije de Vroedt
-Daan van der Werff

ManCo
De ManCo zal later dit jaar samengesteld worden.

BACo (Buitenlandse Activiteiten Commissie)
Noah van der Linden
Bart Edelman
Laura Toethuis

PolderCo
Iris Jansen (voorzitter)
Vlada Dorokhova
Laura Overdam
Noah van der Linden
Jonas Argelo
Meander Verbeek

KookCo
Bart Edelman (voorzitter)
Laura Toethuis
Carlijn Sebregts
Glenn Bommelé
Joëlle Blokhuis
Laura Hartog
Merlijn Kreulen
Douwe Koot
Sascha Ester
Tom Daman

SoCo:
Laura Toethuis (voorzitter)
Laura Overdam
Bart Edelman
Merlijne Smit
Kelly van Strien
Suzanne Knigge