Bestuursfuncties

Praeses

De Praeses is hét gezicht van de vereniging en heeft de eindverantwoordelijkheid. Dit omvat het motiveren van bestuursleden, bijspringen waar nodig, en contact houden met de Raad van Advies (RvA) en nog veel meer. De Praeses organiseert de bestuursvergaderingen en leidt deze ook. Daarom is de Praeses altijd goed op de hoogte van de statuten en het huishoudelijk regelement. Ook wordt de super leuke maandelijkse nieuwsbrief door de Praeses geschreven. Aan het einde van het jaar moet de Praeses het jaarverslag en witboek bijwerken en de ALV en bestuurswissel goed voorbereiden.

Ab-Actis

De belangrijkste taken van de Ab-Actis zijn het maken van notulen tijdens vergaderingen en de ALV en het bijhouden van het ledenbestand. Dit omvat het verwerken van nieuwe leden na de Kick-Off en het controleren van lidmaatschapsverlengingen. De Ab-Actis houdt ook contact met de Quaestor over betalingen en uitschrijvingen. Daarnaast is het onderhoud van de website en de sociale media belangrijk, die up-to-date gehouden worden met verslagen en foto’s van de activiteiten.

Quaestor

De Quaestor is cruciaal voor het bestuur vanwege de verantwoordelijkheid voor de financiën. De Quaestor stelt begrotingen op voor activiteiten, houdt de administratie bij en controleert betalingen en contributies in samenwerking met de Ab-Actis. Ze zorgen voor naleving van financiële verplichtingen, zoals bij wanbetalers. Tijdens de ALV presenteert de Quaestor de financiële realisatie.

Assessor Extern

De Assessor Extern vervult een essentiële rol in het beheer van externe betrekkingen. Deze functie omvat het onderhandelen over sponsordeals, het organiseren van lezingen met vooraanstaande gasten en het organiseren van externe borrels met andere studentenverenigingen. De netwerkvaardigheden van de Assessor Extern dragen bij aan de groei en bloei van PREunion door strategische samenwerkingen en een levendig netwerk te cultiveren.

Assessor Formeel

De Assessor Formeel speelt een cruciale rol in het organiseren van formele activiteiten zoals de Buitenlandse Reis en culturele uitstapjes, zoals de Talkshow en het Dagje Stad. Voor de Formele Reis zijn een grondige voorbereiding, goede communicatie en duidelijke programma’s essentieel. De Assessor Formeel werkt nauw samen met de Quaestor voor realistische begrotingen.

Assessor Informeel (2x)

De twee Assessoren Informeel zijn verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van informele activiteiten voor PREunion. Hierbij houden ze rekening met toetsweken, schoolvakanties en andere drukke periodes van de middelbare scholieren. Tijdens de borrels maken ze leden enthousiast voor aankomende activiteiten, zoals het Polderkamp, het Gala en de leuke etentjes, en natuurlijk zorgen ze ook voor de fantastische sfeer.