Commissies

Binnen PREunion bestaan meerdere commissies. Elke commissie heeft de nobele taak om de gang van zaken binnen PREunion goed te laten verlopen en wat werk uit de handen van het bestuur te nemen.

KasCo
Deze essentiële commissie controleert de begroting en de boekhouding van de quaestor om te kijken of er goed met het geld omgesprongen wordt.

RvA (Raad van Advies)
De Raad ondersteunt het bestuur gedurende het jaar en probeert met hun wijsheid goede adviezen te geven over vraagstukken van het bestuur. De Raad wordt tijdens de Halfjaarlijkse ALV gedechargeerd en gechargeerd. Het huidige bestuur heeft de mogelijkheid zelf oud-bestuursleden een plekje in de Raad aan te bieden.

Geschillencommissie
Hierin zitten de mensen die graag een conflict oplossen. Mocht je problemen hebben of echt zelfs ruzie met een pre’er, dan kan je bij deze mensen terecht!

LuCo (LustrumCommissie)
De LuCo organiseert elk lustrumjaar (volgende over drie jaar) in samenwerking met het bestuur de lustrumactiviteiten, onder andere een Polderkamp speciaal voor reünisten. Verder maken zij ook de beroemde en beruchte almanak.

ManCo
Sinds 15 november 2013 bestaat er een echte ManCo. Deze belangrijke commissie organiseert activiteiten speciaal voor de mannelijke leden, omdat deze vaak wat minder vertegenwoordigd zijn bij de reguliere activiteiten.

BACo (Buitenlandse ActiviteitenCommissie)
Deze commissie organiseert de prachtige formele reis naar het buitenland. We zijn al vijf keer in België (Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) en twee keer in Duitsland (Keulen en Düsseldorf) geweest door het werk van deze commissie samen met de fantastische Assessoren Formeel.

PolderCo
Het polderkamp wordt door deze commissie georganiseerd. Elk jaar gaan we een weekend naar the middle of nowhere, waar deze commissie zorg draagt voor een supermooi programma met grote variatie aan gezellige spellen.

KookCo
In deze commissie zitten de allerbeste chefs van PREunion. Zij verzorgen de avondmaaltijden tijdens polderkamp, die in het thema bedacht worden en (meestal) zeer smakelijk zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het (niet!) laten verhongeren van de deelnemers van het polderkamp.

SoCo (SollicitatieCommissie)
In de SoCo zitten de wijste en meest bevlogen leden, bestuursleden en oud-bestuursleden van PREunion. Zij hebben namelijk de zeer eervolle taak om een kandidaatsbestuur samen te stellen!

Op de ALV in september worden de KasCo en de Geschillencommissie gedechargeerd en gechargeerd. Om in één van deze commissies te kunnen komen, moet je dus bij de ALV aanwezig zijn of moet je iemand gemachtigd hebben om je op te geven. Voor deze commissies is geen echte sollicitatie. Verder wordt er rond die tijd ook de BACo opgezet door de assessoren formeel en extern. Tijdens het jaar krijg je een mail wanneer je kan solliciteren voor de PolderCo en KookCo.


De commissies van het jaar 2020-2021 zien er als volgt uit:

KasCo

 • Elina Begemann
 • Tom Daman
 • Yulin van Duijn
 • Bart Edelman
 • Floor Holleman
 • Rick van Iterson
 • Maartje Saager
 • Daan van der Werff

RvA:

 • Fei-lynn Barbero
 • Elina Begemann
 • Bilal el Caid
 • Yulin van Duijn
 • Floor Holleman
 • Rick van Iterson
 • Iris Jansen
 • Thijs Mannens
 • Winnie Oussoren
 • Aike Potma
 • Tessa de Regt
 • Maartje Saager
 • Laura Toethuis

Geschillencommissie:

 • Fei-lynn Barbero
 • Elina Begemann
 • Bilal el Caid
 • Louise Blok
 • Glenn Bommelè
 • Seraphine Borrie
 • Tom Daman
 • Yulin van Duijn
 • Floor Holleman
 • Rick van Iterson
 • Thijs Mannens
 • Winnie Oussoren
 • Aike Potma
 • Tessa de Regt
 • Maartje Saager
 • Merlijne Smit
 • Laura Toethuis

ManCo
De ManCo zal later dit jaar samengesteld worden.

BACo (Buitenlandse Activiteiten Commissie)
Nog samen te stellen.

PolderCo
n.v.t.

KookCo
n.v.t.

SoCo:

 • Rick van Iterson (voorzitter)
 • Fei-lynn Barbero
 • Tessa de Regt
 • Yulin van Duijn
 • Maartje Saager
 • Elina Begemann
 • Tom Daman