Commissies

Binnen PREunion bestaan meerdere commissies. Elke commissie heeft de nobele taak om de gang van zaken binnen PREunion goed te laten verlopen en wat werk uit de handen van het bestuur te nemen.

KasCo
Deze essentiële commissie controleert de begroting en de boekhouding van de quaestor om te kijken of er goed met het geld omgesprongen wordt.

RvA (Raad van Advies)
De Raad ondersteunt het bestuur gedurende het jaar en probeert met hun wijsheid goede adviezen te geven over vraagstukken van het bestuur. De Raad wordt tijdens de Halfjaarlijkse ALV gedechargeerd en gechargeerd. Het huidige bestuur heeft de mogelijkheid zelf oud-bestuursleden een plekje in de Raad aan te bieden.

Geschillencommissie
Hierin zitten de mensen die graag een conflict oplossen. Mocht je problemen hebben of echt zelfs ruzie met een pre’er, dan kan je bij deze mensen terecht!

LuCo (LustrumCommissie)
De LuCo organiseert elk lustrumjaar (volgende over drie jaar) in samenwerking met het bestuur de lustrumactiviteiten, onder andere een Polderkamp speciaal voor reünisten. Verder maken zij ook de beroemde en beruchte almanak.

ManCo
Sinds 15 november 2013 bestaat er een echte ManCo. Deze belangrijke commissie organiseert activiteiten speciaal voor de mannelijke leden, omdat deze vaak wat minder vertegenwoordigd zijn bij de reguliere activiteiten.

BACo (Buitenlandse ActiviteitenCommissie)
Deze commissie organiseert de prachtige formele reis naar het buitenland. We zijn al vijf keer in België (Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) en twee keer in Duitsland (Keulen en Düsseldorf) geweest door het werk van deze commissie samen met de fantastische Assessoren Formeel.

PolderCo
Het polderkamp wordt door deze commissie georganiseerd. Elk jaar gaan we een weekend naar the middle of nowhere, waar deze commissie zorg draagt voor een supermooi programma met grote variatie aan gezellige spellen.

KookCo
In deze commissie zitten de allerbeste chefs van PREunion. Zij verzorgen de avondmaaltijden tijdens polderkamp, die in het thema bedacht worden en (meestal) zeer smakelijk zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het (niet!) laten verhongeren van de deelnemers van het polderkamp.

SoCo (SollicitatieCommissie)
In de SoCo zitten de wijste en meest bevlogen leden, bestuursleden en oud-bestuursleden van PREunion. Zij hebben namelijk de zeer eervolle taak om een kandidaatsbestuur samen te stellen!

Op de ALV in september worden de KasCo en de Geschillencommissie gedechargeerd en gechargeerd. Om in één van deze commissies te kunnen komen, moet je dus bij de ALV aanwezig zijn of moet je iemand gemachtigd hebben om je op te geven. Voor deze commissies is geen echte sollicitatie. Verder wordt er rond die tijd ook de BACo opgezet door de assessoren formeel en extern. Tijdens het jaar krijg je een mail wanneer je kan solliciteren voor de PolderCo en KookCo.


De commissies van het jaar 2022-2023 zien er als volgt uit:

KasCo

  De KasCo zal later dit jaar worden samengesteld.

RvA:

 • Elina Begemann
 • Yulin van Dujin
 • Rick van Iterson
 • Tessa de Regt
 • Maartje Saager

Geschillencommissie:

  De geschillencommissie zal later dit jaar worden samengesteld.

ManCo

  De ManCo zal later dit jaar worden samengesteld.

BACo (Buitenlandse Activiteiten Commissie)

  De BACo zal later dit jaar worden samengesteld.

PolderCo

  De PolderCo zal later dit jaar worden samengesteld.

KookCo

  De KookCo zal later dit jaar worden samengesteld.

SoCo:

  De SoCo zal later dit jaar worden samengesteld.