Nieuws

COVID-19 maatregelen

Beste leden,

Het gehele jaar hebben er helaas alleen online activiteiten plaatsgevonden. Wij als bestuur hopen aan het eind van dit jaar nog fysieke activiteiten te kunnen organiseren, maar dit hangt natuurlijk af van de corona-maatregelen. We houden alles goed in de gaten en zullen jullie op de hoogte houden van de activiteiten via de mail en socials.

Mochten er nog verdere vragen zijn omtrent onze COVID-19 maatregelen of over de mogelijke activiteiten, dan kunnen die natuurlijk gesteld worden. We verwijzen jullie dan graag door naar het tabblad ‘contact’ waar onze e-mailadressen te vinden zijn.

We hopen jullie voor nu genoeg geïnformeerd te hebben en namens Bestuur XIV wensen wij jullie veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur XIV